Vakiolaatuvaatimukset
STANDARD QUALITY REQUIREMENTS


HITSAUS / WELDING

LAATU / QUALITY

YMPÄRISTÖ / ENVIRONMENT

Hitsauskoordinointi / Welding coordination

Hitsaajat / Welders

Silmämääräinen tarkastus (VT) / Visual inspection

Hitsauksen laatuvaatimus / Quality requirements of welds

Toiminnalliset mitat / Functional dimensions

Hitsausohjeet / Welding instructions

Materiaalitodistukset / Material certificates

Lämpökäsittelyt (tarvittaessa) / Heat treatment (if required)

Pintakäsittelyt (tarvittaessa) / Surface treatment (if required)


Jäljitettävyys / Traceability

Muu NDT (PT, MT, UT, RT) / Other NDT


SFS-EN ISO 3834-2:2005

SFS-EN ISO 9001:2015

SFS-EN ISO 14001:2015

SFS-EN ISO 14731:2006
IWE-, IWT-, tai IWS tutkinto

SFS-EN ISO 9606-1:2013

SFS-EN ISO 17637:2016 ei pätevöitystä
Hyväksytty silmämääräinen tarkastus

SFS-EN ISO 5817:2014, luokka C


SFS-EN 22768-1:1993 mK, tai työohje
SFS-EN 1090-2 + A1:2012 Liite D
SFS-EN ISO 13920:1996 BE

SFS-EN ISO 15609-1:2004
Pätevöitys SFS-EN ISO 15611:2004,
SFS-EN ISO 15614-1:2017

Materiaalit; SFS-EN 10204:2004 3.1 tai 2.2
Hitsauslisäaineet; SFS-EN 10204:2004 2.2

SFS-EN ISO 17663:2009; Sertifikaatti liitteenä


Maalaus; SFS-EN ISO 12944-5:2008
SFS-EN 1090-2 + A1:2012 Liite F
Mittapöytäkirja liitteenä
Peittaus; Asiakkaan vaatiessa

Asiakkaan vaatiessa

Asiakkaan vaatiessa SFS-EN 9712:2012

Dokumentti

X

X

X

X


X
X


X

XX(X)

(X)