Vakiolaatuvaatimukset

HITSAUS

LAATU

YMPÄRISTÖ

Hitsauskoordinointi

Hitsaajat

Silmämääräinen tarkastus (VT)

Hitsauksen laatuvaatimus

Toiminnalliset mitat


Hitsausohjeet


Materiaalitodistukset

Lämpökäsittelyt (tarvittaessa)

Pintakäsittelyt (tarvittaessa)Jäljitettävyys

Muu NDT (PT, MT, UT, RT)

SFS-EN ISO 3834-2:2005

SFS-EN ISO 9001:2008

SFS-EN ISO 14001:2004

SFS-EN ISO 14731:2006
IWE-, IWT-, tai IWS tutkinto

SFS-EN ISO 9606-1:2013

SFS-EN ISO 17637:2011 ei pätevöitystä
Hyväksytty näkötesti

SFS-EN ISO 5871:2014, luokka C

SFS-EN 22768-1:1993 mK, tai työohje
SFS-EN 1090-2:2012 Liite D
SFS-EN ISO 13920:1996 BE

SFS-EN ISO 15609-1:2004
Pätevöitys SFS-EN ISO 15611:2004,
SFS-EN ISO 15614-1+A1+A2:2012

Materiaalit; SFS-EN 10204:2004 3.1 tai 2.2
Hitsauslisäaineet; SFS-EN 10204:2004 2.2

SFS-EN ISO 17663:2009; Sertifikaatti liitteenä

Maalaus; SFS-EN ISO 12944-5:2008
SFS-EN 1090-2:2012 Liite F
Mittapöytäkirja liitteenä
Peittaus; Asiakkaan vaatiessa

Asiakkaan vaatiessa

Asiakkaan vaatiessa SFS-EN 473:2008

Sertifioitu

Sertifioitu

Sertifioitu

X


XX


X

X

X(X)

(X)